Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

kasiarzyna
0160 177a 500
Reposted fromantichris antichris viaczinok czinok
kasiarzyna
kasiarzyna
5430 08cb
kasiarzyna
3603 4732 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
kasiarzyna
4127 f314 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
kasiarzyna
2862 d9a8
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaHypothermia Hypothermia
kasiarzyna
Reposted fromvolldost volldost viathor7o thor7o
kasiarzyna
1156 9e55
Reposted fromsosna sosna viathor7o thor7o
kasiarzyna
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakatastrofo katastrofo
kasiarzyna
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakatastrofo katastrofo
kasiarzyna
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viakatastrofo katastrofo
kasiarzyna
kasiarzyna
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
kasiarzyna
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo

December 02 2017

kasiarzyna
6870 0450
kasiarzyna
0198 a98e
kasiarzyna
6312 4210 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viareloveution reloveution
kasiarzyna
9856 5e77
Reposted fromGIFer GIFer viareloveution reloveution

December 01 2017

kasiarzyna
6475 a2b4 500
Reposted fromEmisja Emisja viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl