Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

7847 82db
kasiarzyna
4881 d741 500
kasiarzyna
kasiarzyna
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaarrependimento arrependimento
kasiarzyna
7517 563b 500
Reposted fromjogi jogi viaarrependimento arrependimento
kasiarzyna
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viaarrependimento arrependimento
kasiarzyna
kasiarzyna
6783 7415
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viahosiawak hosiawak
kasiarzyna
5538 637d 500
???
kasiarzyna
kasiarzyna

anubis family


Anubis family.

“Velvet Clay Studio”, Karhu, 2015.

In my Etsy shop

kasiarzyna
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
kasiarzyna
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viatobecontinued tobecontinued
kasiarzyna
9031 2f44 500
Reposted fromaskman askman viapl pl
kasiarzyna
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
kasiarzyna
Reposted fromliszka liszka viamaliwa maliwa

June 30 2015

3253 e8bf 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaHanoi Hanoi
kasiarzyna
kasiarzyna
5337 3d06 500
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek vialenka024 lenka024
kasiarzyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl